Vaak worden bomen aangeplant op plekken waarbij snoei noodzakelijk is. Dit begint met begeleidingssnoei. Men snoeit hierbij naar een boombeeld waarbij de takvrije stamhoogte hoog genoeg is voor bijvoorbeeld passerend verkeer, objecten of gebouwen. Wanneer de boom deze grootte heeft bereikt schakelen we over naar onderhoudssnoei. Dit is snoeien om de boom veilig, op beeld of  naar wens van de klant te houden.

Beleidingssnoei van de boom vormt de basis voor het eindbeeld van de boom. Hierbij is belangrijk dat de groeisnelheid in de boom blijft en de snoeiwonden zo klein mogelijk blijven. Men let hierbij op dubbele toppen, (toekomstig) slecht aangehechte takken en andere probleem takken. Belangrijk is om te realiseren is dat voor bijvoorbeeld een boom langs de weg in principe alle takken tot ongeveer
5 meter hoogte, in de loop der jaren weggesnoeid zullen worden. Dit om genoeg takvrije stam te krijgen voor langsrijdend verkeer en bijvoorbeeld huizen. De takken welke boven deze 5 meter zitten zullen de blijvende kroon gaan vormen en dus de toekomst van de boom zijn. Begeleidingssnoei past men vaak om de 2 á 3 jaar toe. Dit is afhankelijk van de groeisnelheid van de boom.

Onderhoudssnoei van de boom is de snoei in de blijvende kroon. Hierbij wordt gelet op dood hout, (te) laag hangende takken, en probleem takken. Onderhoudssnoei is in principe gericht op het veilig houden van de omgeving rondom te boom, en het behoud van de boom zelf. Belangrijk is om in acht te houden dat in Nederland een Zorgplicht geldt. Dit houd het volgende in; De boomeigenaar moet zijn boom onderhouden, en regelmatig laten inspecteren om de veiligheid van objecten en personen rondom de boom te garanderen. Wanneer er na schade geconstateerd word dat er niet aan de zorgplicht voldaan is kan dit onder andere grote gevolgen hebben voor de uitkering van uw verzekering. Lees meer over de zorgplicht onder het kopje Advies & Boomveiligheidscontrole.

Wanneer bomen te groot worden, de situatie boven of ondergronds rondom de boom veranderd, of er ziektes of aantastingen te zien zijn aan de boom kan gekozen worden om de boom rondom in te nemen of uit te lichten. Dit is een snoeiactie om windworp of stambreuk te voorkomen. Bij innemen en uitlichten blijft de boomvorm behouden, maar wordt de kroon enkel kleiner of transparanter wat weer een positief effect heeft op de windbelasting .Bij extreme gevallen kunnen wij de boom ook kandelaberen. Hierbij verwijderen wij dan al het hout tot op de gesteltakken. Hierna houd u dan een kandelaar vormig geheel over.