Tijdens rooi- of snoei werkzaamheden komt er veel tak- en stamhout vrij. Praktisch altijd verdwijnen vrij gekomen takken (tot +- 25/30cm) door een van onze versnipperaars.De snippers kunnen dan gebruikt worden als bodembemesting/bedekking, het aanleggen van bospaden of simpelweg door ons afgevoerd worden. Het overgebleven stamhout kan naar wens van de klant ook afgevoerd worden.