• DienstenOns aanbod.

  View: Diensten menu

  Dit is het verwijderen van bomen. Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom een boom geveld zou moeten worden.

  Er bestaan verschillende soorten snoeimethodes:

  Wanneer een boom bovengronds verwijderd is blijft er een stronk over.

  Door heftige natuurlijke omstandigheden kan het zijn dat zwakke, oude of zelfs gezonde bomen (gedeeltelijk) bezwijken.

  Ook wel boomveiligheidscontrole genoemd.

  Het leveren en planten van alle soorten bomen tegen een aantrekkelijke prijs.

  Tevens verplanten wij ook bomen van alle formaten. 

  Door jarenlange ervaring in het grote groen en het hovenierswerk zijn wij ook gespecialiseerd in tuinonderhoud.

  Stay
 • Werkwijze
 • Referenties
 • Contact

VTA Controle

Ook wel boomveiligheidscontrole genoemd. Deze periodieke controles zijn onvermijdelijk om te voldoen aan de door de overheid opgerichte zorgplicht*. Eventuele gevaren kunnen hierdoor worden opgemerkt, en de bijkomende kans op schade aan mens en omgeving kan worden geminimaliseerd of weggenomen.

*Zorgplicht: 

- Algemene zorgplicht: systematische boomcontrole om eventuele verhoogde gevaarzetting tijdig te herkennen. Hierbij horen ook automatisch de nodige maatregelen

- Verhoogde zorgplicht: jaarlijkse controle voor bomen met een verhoogde gevaarzetting (bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat, of langs een snelweg)

- Onderzoeksplicht: bij bomen waarbij uitwendig duidelijk gebreken te zien zijn, zoals een schimmel of rotting. Het doel is om de werkelijke conditie van de boom te achterhalen en door die gegevens eventuele maatregelen te ondernemen.

Wanneer een boomeigenaar kan laten zien dat hij/zij de zorgplicht heeft nageleefd (o.a door schriftelijk bewijs), is de kans op aansprakelijkheidsstelling bij eventuele schade minimaal.

 

 

Algemene voorwaarden

Op alle goederen en diensten die wij leveren zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden in de bijlage van onze offertes.

Social

Contact

P.C. van Wingerden
Kapitein Boscampbrink 89
4661 ZC 
Halsteren

pascalvanwingerden@gmail.com
06 10 39 75 35

K.v.k. 58258310
BTW nr. 206365998801